پایگاه خبری بيان ما 30 تير 1400 ساعت 11:23 http://www.bayanema.ir/news/79267/صفحه-نخست-روزنامه-های-امروز-30-تیر-1400 -------------------------------------------------- عنوان : صفحه نخست روزنامه های امروز 30 تیر 1400 -------------------------------------------------- متن : آسیا، سه شنبه ۲۹ تیر ابتکار، سه شنبه ۲۹ تیر اعتماد، سه شنبه ۲۹ تیر اطلاعات، سه شنبه ۲۹ تیر ایران، سه شنبه ۲۹ تیر جوان، سه شنبه ۲۹ تیر جمهوری اسلامی، سه شنبه ۲۹ تیر شرق، سه شنبه ۲۹ تیر شهروند، سه شنبه ۲۹ تیر صبح امروز، سه شنبه ۲۹ تیر کيهان، سه شنبه ۲۹ تیر