پایگاه خبری بيان ما 9 مرداد 1398 ساعت 7:28 http://www.bayanema.ir/news/29181/بازداشت-۱۰-نفر-ارتباط-پرونده-معاون-سابق-آملی -------------------------------------------------- عنوان : بازداشت ۱۰ نفر در ارتباط با پرونده معاون سابق آملی -------------------------------------------------- متن : بازداشت ۱۰ نفر در ارتباط با پرونده معاون سابق آملی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشت شده اند که از این ۱۰ نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند. به گزارشجهان نيوز، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفدسان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی ها با حساسیت انجام می شود. ما اعلام کردیم و می کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.