پایگاه خبری بيان ما 24 بهمن 1397 ساعت 7:11 http://www.bayanema.ir/news/20531/قول-مضحک-سران-فاسد-رژیم-آمریکا -------------------------------------------------- عنوان : قولِ مضحک سران فاسد رژیم آمریکا -------------------------------------------------- متن : آمریکا قول داده بود که ۲۲ بهمن همه سران فاسد رژیم آمریکا در تهران باشند که نشد. طرح: محمدعلی رجبی