پایگاه خبری بيان ما 14 شهريور 1398 ساعت 8:16 http://www.bayanema.ir/news/31016/نامزد-انتخاباتی-آمریکا-۴۰-میلیون-فقیر-داریم -------------------------------------------------- عنوان : نامزد انتخاباتی آمریکا: ما ۴۰ میلیون فقیر داریم -------------------------------------------------- متن : نامزد انتخاباتی آمریکا: ما ۴۰ میلیون فقیر داریم نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی طعنه آمیز به وضعیت فقر اقتصادی در این کشور اشاره کرد. به گزارشخبرگزاری مهر، برنی سندرز نامزد انتخاباتریاست جمهوریآمریکا و سناتور دموکرات این کشور در حساب کاربری خود در توئیتر به وضعیت ناگوارفقردر آمریکااشاره کردهاست. سندرزدراظهار نظرخود گفتهاست که آمریکا ثروتمندترین کشور در کره زمین است،اماما چهل میلیونفقیرداریم، ۳۴ میلیون آمریکایی فاقد بیمه سلامت هستند و نیمی از مردم به خاطرحقوقپایینقادربه برآورده کردن تعهدهای مالی نیستند و درصورتبروز بحران های مالی یا بیکاری پس اندازی ندارند. سندرزاز جمله برجسته ترینمنتقداندولت ترامپ در آمریکا به شمار می رود که پیش از این نیز نسبت به وضعیت اجتماعی و سیاسی این کشور هشدار داده بود. سندرزپیش از این نیز در رقابت های مقدماتی حزب دموکرات در انتخاباتریاست جمهوریسال ۲۰۱۶ شرکت کرده بود کهدر نهایتمغلوب هیلاری کلینتون شد.