پایگاه خبری بيان ما 19 مرداد 1398 ساعت 16:20 http://www.bayanema.ir/news/29695/آرایش-سیاسی-اصلاح-طلبان-جبهه-ی-آشفته -------------------------------------------------- عنوان : آرایش سیاسی اصلاح‌طلبان/ جبهه‌ی آشفته! علی‌رغم  اینکه فاصله چندانی با انتخابات آتی مجلس وجود ندارد، هنوز احزاب و گروه‌‌های اصلاح‌طلب به تصمیم قطعی درباره محوریت فعالیت‌‌های ا -------------------------------------------------- احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب این روزها خود را مهیای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس می‌کنند. به همین بهانه در این گزارش نگاهی به کم و کیف حضور اصلاح‌طلبان در دوره‌های اخیر انتخابات‌ می‌اندازیم. متن : آرایش سیاسی اصلاح طلبان/ جبهه ی آشفته! علی رغم اینکه فاصله چندانی با انتخابات آتی مجلس وجود ندارد، هنوز احزاب و گروه های اصلاح طلب به تصمیم قطعی درباره محوریت فعالیت های انتخاباتی خود نرسیده اند. احزاب و تشکل های اصلاح طلب این روزها خود را مهیای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس می کنند. به همین بهانه در این گزارش نگاهی به کم و کیف حضور اصلاح طلبان در دوره های اخیر انتخابات می اندازیم. **شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان؛محور وحدت احزاب اصلاحات از سال 94 پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که کناره گیری محمدرضا عارف به نفع حجت الاسلام روحانی منجر به پیروزی ویدر آن انتخابات شد، اصلاح طلبان مصمم شدند تا برای تصاحب صندلی های مجلس دهم فعالیت منسجمی را کلید بزنند.برای این منظور چند ماه پیش از انتخابات در سال 94 با ادغام شورای مشورتی اصلاح طلبان،متشکل از چهره های حقیقی نزدیک به رئیس دولت اصلاحاتو احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورایی تحت عنوان شورای سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان آغاز بکار کرد. اصلاح طلبان در نهایت در ائتلاف با گروه ها و چهره های نزدیک به دولت روحانی از جمله حزب اعتدال و توسعه،لیست 30 نفره ای در تهران و لیست هایی در شهرستان ها ارائه کردند که منجر به پیروزی نسبی آنها در انتخابات مجلس شد. اما پس از پایان انتخابات مجلس، بر سر ادامه کار شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در درون این شورا دو دستگی ایجاد شد. جمعی از احزاب اصلاح طلب از جمله حزب اعتماد ملی، مردم سالاریو مجمع نیروهای خط امامبا این ادله که ماموریت شورای سیاست گذاری تنها انسجام بخشی به حرکت احزاب در انتخابات بوده، ادامه فعالیت این شورا را توجیه ناپذیر قلمداد کردو در بیانیه ایخواستار انحلال شورای سیاست گذاری شدند. در بخشی از این بیانیه ضمن انتقاد از ائتلاف اصلاح طلبان باگروه هاینزدیک به دولت آمده بود:"جای تأسف است که عده ای از دوستان، حیات و ممات اصلاح طلبان را در اشغال مناصب دولتی می بینند. در صورتی که بقای اصلاحات به بقای اصولی است که به برخی از آنها اشاره شد چه با حضور در قدرت و چه بیرون از آن. بقا به هر قیمت و ائتلاف در هر شرایط در شان اصلاح طلبی نیست. تنزل از آرمان های اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی، عین سهم خواهی است، نه تاکید بر فعالیت های انتخاباتی شفاف با محوریت احزاب و گروه های شناسنامه دار!" بیشتر بخوانید بیانیه جمعی از احزاب اصلاح طلب مبنی بر پایان کار شورای سیاست گذاری اما گردانندگان شورای سیاست گذاری با استناد به توصیه رئیس دولت اصلاحات مبنی بر ادامه فعالیت این شورا، بی توجه به انتقاداحزاب اصلاح طلب به شورای سیاست گذاری، از کنار این انتقادات عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دادند. **شورای سیاست گذاری؛ عامل دو دستگی در جبهه اصلاحات شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان که تجربه نسبتا موفقیدر انتخابات مجلسدهم داشت، برای فعالیت در رقابت های انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در سال 96 بار دیگر آغاز بکار کرد. اما تفاوت این انتخابات با انتخابات مجلس دهم این بود که احزاب منتقد به فعالیت شورای سیاست گذاریدیگر قصد عضویت در این شورا و تمکین به نظرات آن را نداشتند. چرا که معتقد بودند این شورا صرفا برای دور زدن احزاب و نادیده گرفتن نظرات آنها شکل گرفته است. این احزابفعالیت انتخاباتی خود را در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دنبال کردند و در نهایت نیز برای انتخابات شوراها لیستی جداگانه ارائه دادند. پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال 96، فعالیت شورای سیاست گذاری به مدت یک سال تقریبا متوقف شدتا اینکه دوره سوم فعالیت آن23 آبان 97 کلید خورد. محمدرضا عارف که همانند دو دوره قبلی ریاست این شورا را برعهده داشت، هدف از تشکیل مجدد شورای سیاست گذاری را علاوه برانسجام بخشی و تقویت وحدت و همدلی در خانواده اصلاحات،پیگیری مطالبات مردم و ارزیابی چگونگی تحقق وعده های داده شده به آنهاعنوان کرد. اما تصاویر کانال منتسب به "شورایسیاست گذاری اصلاح طلبان" از اولین جلسه دوره سوم این شورا، مؤید اظهارات عارف مبنی بر هدف ذکر شده از تشکیل مجدد شورای سیاست گذاری نبود. غیبت برخی سران احزاب اصلاح طلب همچونمصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، هادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام و حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، خبر از نارضایتی این چهره ها از تشکیل مجدد شورای سیاست گذاری می داد. اما این بار دایره انتقادات به رویه حاکم بر شورای سیاست گذاری محدود به احزاب اشاره شده نشدو احزاب دیگری چون کارگزاران سازندگی نیز به صف منتقدان شورای سیاست گذاریِبه گفته اصلاح طلبان "عارفیزه شده" پیوستند. به طوری که اخیرا غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاراندر انتقاد از تداوم فعالیت شورای سیاست گذاری گفته است: "مجموعه شورای عالی اصلاح طلبان به جایی نمی رسد. از این شورا تنها باید برای هماهنگی های انتخاباتی استفاده شود و چیز دیگری از آن بیرون نمی آید." ** دوشقه شدناعتماد ملی با تیغ شورای سیاست گذاری شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان تنها عامل دو دستگی در جریان اصلاحات نبود.حزب اعتماد ملی پس از انتخابات شوراها در سال 96، درگیر اختلافات داخلی شد. اختلافاتی که عامل اصلی آن، نحوه تعامل با شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بر سر بستن لیست انتخاباتی بود. رسول منتجب نیا قائم مقام وقت حزب اعتماد ملی و طیف طرفداران او که شورای سیاست گذاری رانماد استبداد می دانستند، پس از انتخابات سال 96 اعلام کردند که دیگر برنامه ای برای همکاری با این شورا ندارند. این اظهارنظر منتجب نیا با مخالفت طیف دیگری از اعتماد ملی به لیدری الیاس حضرتی روبرو شد. این اختلافات در کنگره سراسری چهارم خرداد 97 اعتماد ملیحتی منجر به درگیری فیزیکی میان برخی اعضای حزب شد و در ادامه روند تنش ها، نهایتا منتجب نیا و هم فکرانش را مجاب به استعفا از اعتماد ملیو تاسیس حزبدیگری تحت عنوان "جمهوریت ایران اسلامی" کرد. **تاسیس پارلمان اصلاحات؛ "پلنB"احزاب منتقدبرای حذف شورای سیاست گذاری مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری که از اصلی ترین منتقدان فعالیت شورای سیاست گذاری به شمار می رود، در ماه های پایانی سال 96 خبر از تشکیل نهادی بالادستی در جبهه اصلاحات تحت عنوان "پارلمان اصلاحات" داد. کواکبیان با یادآوری این مسئله کهپارلمان اصلاحات زیر مجموعه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواهد بود، از نگارش اساسنامه و مرامنامه این نهاد اصلاح طلب در کمیته سیاسی شورای هماهنگی خبر داده و تاکید کرده بود که به پارلمان اصلاحات به احتمال زیاد محوریت اصلاح طلبان برای یازدهم دوره انتخابات مجلس یازدهم را به عهده خواهد داشت. البته روند تشکیل پارلمان اصلاحات آنطور که کواکبیان و دیگر سران احزاب منتقد به شورای سیاست گذاری انتظار داشتند، پیش نرفت و مشخص نیست که آیا تا موعد انتخابات آتی مجلس عملیاتی می شود یا خیر. علی رغم اینکه چندی ماهی بیشتربه آغاز رسمی روند انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده، اما اصلاح طلبان همچنان در پی یافتن سازوکاری هستندکه بتواند دربرگیرنده سلایق گروه های مختلف سیاسی ذیل جریان اصلاحات باشد. از سویی جمعی از احزاب اصلاح طلب فعالیت انتخاباتی خود را در چارچوب شورای سیاست گذاری تعریفکردهو محوریت این شورا برای انتخابات آتی مجلس را پذیرفته اند. از سویی دیگر برخی دیگر از احزاب نیز که فعالیت شورای سیاست گذاری را مغایر اصول حزبی می دانند، در تلاش اند تا در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به فعالیت انتخاباتی پرداخته و بعید نیست که همانند انتخابات شوراها لیستی مستقل معرفی کنند. گروه سیاسی خبرگزرای تسنیم_محمدعرفان همتی آذر