پایگاه خبری بيان ما 22 آبان 1399 ساعت 6:40 http://www.bayanema.ir/news/57090/طعنه-شهره-لرستانی-تعطیلی-مشاغل -------------------------------------------------- عنوان : طعنه شهره لرستانی به تعطیلی مشاغل -------------------------------------------------- متن : طعنه اینستاگرامی شهره لرستانی به تعطیلی برخی مشاغل از ساعت ۱۸.