پایگاه خبری بيان ما 25 آبان 1398 ساعت 6:36 http://www.bayanema.ir/news/36102/فردا-آخرین-مهلت-ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-ارشد -------------------------------------------------- عنوان : فردا آخرین مهلت ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد -------------------------------------------------- متن : داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا فردا مهلت دارند که برای ثبت نام در کدرشته محل های اعلام شده اقدام کنند. داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا فردا مهلت دارند که با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org برای ثبت نام در کدرشته محل های اعلام شده اقدام کنند. مرحله تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش برای برخی از کدرشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته زیرنظام های مختلف آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اعلام شده و داوطلبان تا فردا یکشنبه 16 آبان ماه مهلت دارند که برای ثبت نام اقدام کنند. داوطلبان دانشگاه آزاد نیز می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به نشانی http://azmoon.org برای مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.