پایگاه خبری بيان ما 11 آذر 1399 ساعت 15:34 http://www.bayanema.ir/news/58531/دولت-باید-درباره-اجرای-طرح-راهبردی-لغو-تحریم-علاوه-کمیسیون-امنیت-ملی-انرژی-هم-گزارش-دهد -------------------------------------------------- عنوان : دولت باید درباره اجرای طرح راهبردی برای لغو تحریم علاوه بر کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون انرژی هم گزارش دهد -------------------------------------------------- متن : نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد کرد که دولت و بخش های مسئول در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علاوه بر کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون انرژی مجلس گزارش دهند. الیاس نادراننماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 11 آذر) در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران و در تشریح پیشنهاد خود اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس به دلیل مباحث فنی و آنچه که باید نظارت مجلس بر رفتار دولت باشد باید گزارش خود را درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به صحن مجلس بدهد که این کار علاوه بر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که آنها از جنبه روابط بین الملل و محاسبات این کار را کرده اند. وی افزود: در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده است که تخلفات و سوءمدیریت مدیران اجرایی را باید در صحن در مورد اجرای این طرح از سوی کمیسیون ها مطرح شود. در صورتی که در ماده 7 به دنبال گزارش سوءمدیریت نیستیم؛ این در حالی است که دستگاه های اجرایی باید گزارش دهند که کشورهای متعاهد به تعهدات خود عمل کرده اند یا خیر و ما این گزارش را که جزو وظایف کمیسیون هاست به صورت نوبه ای و یا به صورت موردی داده می شود و مجلس هم نسبت به آن اظهارنظر می کند و به همین دلیل باید اینگونه گزارشات مورد ملاک قرار گیرد نه چیز دیگری را. وی خاطرنشان کرد: من پیشنهاد می کنم که دولت علاوه بر کمیسیون امنیت ملی باید به کمیسیون انرژی مجلس هم گزارش دهد و بر همین اساس کمیسیون ها بایستی به صورت نوبه ای، موردی یا دوره ای گزارش دستگاه ها را به صحن تقدیم کند.