پایگاه خبری بيان ما 16 ارديبهشت 1399 ساعت 12:12 http://www.bayanema.ir/news/47425/مترجم-ورزیده-سیدحسن-نصرالله-عکس -------------------------------------------------- عنوان : مترجم ورزیده سیدحسن نصرالله +عکس -------------------------------------------------- متن : حسن عابدینی کارشناس مسائل استراتژیک در صفحه شخصی خود به مترجم ورزیده شبکه خبر اشاره کرده است.