پایگاه خبری بيان ما 27 مهر 1399 ساعت 6:18 http://www.bayanema.ir/news/55364/جدول-پخش-مدرسه-تلویزیونی-یک-شنبه-۲۷-مهر -------------------------------------------------- عنوان : جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک‌شنبه ۲۷ مهر -------------------------------------------------- متن : بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه ۲۷ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد. آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای یک شنبه ۲۷ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن ها می توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته های خود بهره بگیرند. شبکه آموزش آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨ تا ٨:٣٠ طراحی ۱ (جلسه سوم) - رشته گرافیک نقاشی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد (جلسه ۵) - تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای و کار و دانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ روانشناسی ورزش - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ ماشین ابزار - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش ۶پایه ابتدایی ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- جمع و تفریق عددهای صحیح پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم) پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی - عددهای گویا (فصل۲) پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس متوسطه دوم ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن) - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه ۴ ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها ساعت۱۱:۱۵ درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها ساعت۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک شبکه قرآن ومعارف اسلامی ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی پایه دوم ساعت۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۶ درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف ساعت۱۶:۳۰ درس پیام های آسمان ۷متوسطه دوره اول