پایگاه خبری بيان ما 23 آذر 1398 ساعت 11:13 http://www.bayanema.ir/news/38246/شوخی-زشتی-مردم-کردید -------------------------------------------------- عنوان : شوخی زشتی با مردم کردید! -------------------------------------------------- متن :