پایگاه خبری بيان ما 29 بهمن 1398 ساعت 12:04 http://www.bayanema.ir/news/43222/صدور-شناسنامه-فوری-شرکت-انتخابات -------------------------------------------------- عنوان : صدور شناسنامه فوری برای شرکت در انتخابات -------------------------------------------------- متن : سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: شناسنامه فوری برای افرادی که شناسنامه شان مفقود یا ازبین رفته است، صادر می شود. سیف اله ابوترابی گفت: برای شرکت در انتخابات مجلس داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیاز نیست. وی افزود: مردم برای رأی دادن در انتخابات فقط باید شماره کارت ملی و اصل شناسنامه را به همراه داشته باشند. ابوترابی گفت: به همین منظور سازمان ثبت احوال کارگروهی را برای صدور فوری شناسنامه و حل مشکلات مردم تشکیل داده است. ابوترابی گفت: ادارات ثبت احوال به همین منظور آماده ارائه شماره کارت ملی است و چنانچه افراد شناسنانه شان مفقود شده یا شناسنامه شان از بین رفته است تا فردا 30 بهمن فرصت دارند تا نسبت به ارائه درخواست شناسنامه در ادارات ثبت احوال کشور اقدام کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در بازه زمانی اول و دوم اسفند شناسنامه ها این افراد صادر و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.