پایگاه خبری بيان ما 19 آبان 1399 ساعت 12:40 http://www.bayanema.ir/news/56895/آنچه-این-امنیت-نیاز-داشته-باشیم-می-سازیم-افزایش-قدرت-دفاعی-هیچ-کشوری-اجازه-نمی-گیریم -------------------------------------------------- عنوان : هر آنچه برای این امنیت نیاز داشته باشیم می‌سازیم/ برای افزایش قدرت دفاعی از هیچ کشوری اجازه نمی‌گیریم -------------------------------------------------- متن : سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان، اقتدار دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران را به خوبی می شناسند، گفت: برای این کار از کسی اجازه نمی گیریم. به گزارش بیان ما - سردار ابوالفضل شکارچی، با اشاره به اقتدار دفاعی کشور، گفت: امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی برای نیروهای مسلح بسیار مهم است، نیروهای مسلح ایران تجهیزات خود را مرتبط با نیاز به روز می کنند و به امنیت خارجی و داخلی کشور اهمیت می دهند. هر آنچه برای این امنیت نیاز داشته باشیم می سازیم وی افزود: به عنوان نیروهای مسلح هر آنچه برای این امنیت نیاز داشته باشیم می سازیم. تا الان از کسی اجازه نگرفته ایم، نمی گیریم و نخواهیم گرفت. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: اقتدار دفاعی نیروهای مسلح الحمدالله بسیار بالا بوده و دامنه این اقتدار هم مرتبط با تهدیدات و نیازها روبه افزایش است. شکارچی تأکید: الحمدالله امروز از اقتدار خوبی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی امنیتی برخوردار است. سخنگوی نیروهای مسلح اظهار داشت: دشمنان ما به خوبی این توانمندی و اقتدار نظام را می شناسند و گرنه اتفاق دیگری تا الان رقم خورده بود.