پایگاه خبری بيان ما 18 مهر 1398 ساعت 11:32 http://www.bayanema.ir/news/33404/اربعین-نویدبخش-تمدن-نوین-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : اربعین،نویدبخش تمدن نوین اسلامی -------------------------------------------------- ايران اسلامي اراده کرده است تا در گام دوم انقلاب خود،حرکت به سمت تحقق تمدن نوين اسلامي را سرعت ببخشد و زمينه ها و بسترها را براي تحقق اين آرمان بزرگ فراهم سازد متن : به گزارش بیان ما؛ عباس خسروانی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: ايران اسلامي اراده کرده است تا در گام دوم انقلاب خود،حرکت به سمت تحقق تمدن نوين اسلامي را سرعت ببخشد و زمينه ها و بسترها را براي تحقق اين آرمان بزرگ فراهم سازد.آرماني مبتني بر عقلانيت و خرد متکي بر تجربه تاريخي که آن را از حالت يک آرزو به يک امر تحقق يافتني تبديل کرده است.رسيدن به تمدن نوين اسلامي الزامات خود را طلب مي کند که يکي از آنها اراده جمعي و ائتلاف قلوب انسان هاي آزاديخواه و عدالت طلبي است که مي خواهند اقتدار و عظمت خود را به رخ تمدن غربي متکي بر انديشه اومانيستي بکشند و از پايان اين تمدن و آغاز تمدني نوين متکي برعقلانيت متصل به وحي سخن بگويند. اربعين نماد و ظرف تحقق اين اراده جمعي است که قلوب انسان هاي آزاده را به يکديگر گره مي زند و عظمت يک امت واحده را به رخ رقباي تمدني خود مي کشاند.اربعين نماد اراده يک امتي است که اهل حرکت است و با سکون و رکود ميانه اي ندارد حتي اگر مسير حرکت ناهموار و دشوار باشد.تحقق تمدن نوين اسلامي مبتني بر حرکت و پويايي است.حرکت در مسيري که غايت آن،دشواري هايش را به شيريني تبديل مي کند.اربعين و پياده روي باشکوه ميليوني انسان هاي آزاده و دلداده امام آزادگان، نماد حرکت و پويايي براي رسيدن به يک آرمان بزرگ يعني تمدن نوين اسلامي است که زيبايي هاي اين آرمان، دشواري هاي راه را براي رهروان آن آسان و شيرين کرده است.پياده روي اربعين حرکت به سمت انسان کاملي است که خود تمدن ساز بوده است.شخصيتي که به جاي سکون و ماندن و ساختن و سوختن با نظام فاسد موجود،قدم در مسيري مي گذارد که دشواري ها و مصائب دنيايي آن،دل هر انساني را به درد مي آورد.اما غايت آن پي ريزي فرهنگ و تمدني بود که تا به امروز شور و حرارت آن در دل هاي انسان هاي آزاده فروکش نکرده است و مي رود تا با تکيه بر فرهنگ عاشور