پایگاه خبری بيان ما 24 شهريور 1399 ساعت 7:15 http://www.bayanema.ir/news/53584/صفحه-نخست-روزنامه-های-دوشنبه-۲۴-شهریور -------------------------------------------------- عنوان : صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۴ شهریور -------------------------------------------------- به نام مدارا به کام خشونت/ بازی باخت-باخت دیکتاتورها/ نسخه پیچیده دارو/ از محاسبه چه باک است؟/ تن به تدبیر نمی‌دهند و نسخه تحقیر می‌پیچند/ تیتر تعدادی از روزنامه های امروز است. متن :