پایگاه خبری بيان ما 20 بهمن 1398 ساعت 13:39 http://www.bayanema.ir/news/42793/تصمیم-آتی-fatf-نمی-تواند-تأثیر-قابل-توجهی-شرایط-ارزی-کشورمان-داشته-باشد -------------------------------------------------- عنوان : تصمیم آتی FATF نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد -------------------------------------------------- متن : رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در شرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به دلیل تشدید تحریم های آمریکا، همکاری لازم با بانک های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می شود، تصمیم آتی FATF نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خودنوشت: این روزها، سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتیFATFرا بدون اطلاع از پیچیدگی های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و در خصوص تأثیر آن بر نرخ ارز، تبلیغات زیادی در کانال های تبلیغاتی خود راه انداخته اند. نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته ام، لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به دلیل تشدید تحریم های آمریکا، همکاری لازم با بانک های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می شود، تصمیم آتیFATF(اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی ها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسان گیری در بازار ارز انجام می گیرد. دستاویز قرار دادن موضوعFATFبرای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش کانال های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این بار تحت عنوان تأثیرFATF، دارایی های آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.