پایگاه خبری بيان ما 25 دی 1399 ساعت 16:30 http://www.bayanema.ir/news/62791/ارثیه-ترامپ-براندازان-فارسی-زبان -------------------------------------------------- عنوان : ارثیه ترامپ برای براندازان فارسی زبان -------------------------------------------------- متن : یکی از کاربران توئیتر با اشاره به حضور نیرو های گارد ملی در پایتخت آمریکا و ساختمان کنگره توئیتی را منتشر کرد.