پایگاه خبری بيان ما 19 دی 1397 ساعت 18:56 http://www.bayanema.ir/news/18692/رقابت-علوفه-تکنولوژی-های-بزرگ -------------------------------------------------- عنوان : رقابت علوفه با تکنولوژی‌های بزرگ! -------------------------------------------------- متن : رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت کشاورزی: جوانان تحصیل کرده فکر می کنند در تکنولوژی های بزرگ و حساس نیاز به واردات داریم، نمی دانند گرفتاری ما در علوفه و کنجاله و ذرت است.