پایگاه خبری بيان ما 18 آذر 1398 ساعت 11:40 http://www.bayanema.ir/news/37808/منابع-هدفمندی-یارانه-ها-کسری-بودجه-کدام-نهادها-جبران-نهاد-ریاست-جمهوری-وزارت-ارشاد -------------------------------------------------- عنوان : منابع هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه کدام نهادها را جبران کرد؟/از نهاد ریاست جمهوری تا وزارت ارشاد -------------------------------------------------- متن : مطابق لایحه بودجه 99، حدود 29 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به برخی نهادهای دولتی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد ریاست جمهوری اختصاص می یابد. مطابق تبصره 14 لایحه بودجه 99 میزان منابع هدفمندی یارانه ها در سال آینده 250 هزار و 726 میلیارد تومان است. براساس جدول مندرج در این تبصره، جزئیات میزان مصارف هدفمندی یارانه ها مشخص شده است که به صورت کلی به دو بخش شرکت ها (98 هزار و 699 میلیارد تومان) و مصارف هدفمندی (152 هزار و 26 میلیارد تومان) تقسیم می شود. جزئیات بخش مصارف هدفمندی مطابق جدول زیر است: عجیب ترین بخش مصارف هدفمندی در جدول تبصره 14 لایحه بودجه، بخش سایر مصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول 7 و 9 این قانون است که رقم آن برابر است با 29 هزار و 251 میلیارد تومان. مشخص نیست این سبک تنظیم جدول هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه چه تناسبی با شفافیت تاکید شده در مصارف هدفمندی یارانه ها در بند ب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه دارد؟ با مراجعه به جدول شماره 7 لایحه بودجه 99 با عنوان بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای 1399 و 1400 مشخص شد، حدود 30 هزار و 965 میلیارد تومان از بودجه سال آینده برخی نهادهای دولتی بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه ها تامین می شود. جزئیات این موضوع در جدول زیر آمده است: سهم نهادهای دولتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها نام نهاد میزان بودجه از محل هدفمندی یارانه ها (میلیارد ریال) نهاد ریاست جمهوری 598,234 سازمان اداری و استخدامی کشور 137,815 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3,140,500 وزارت آموزش و پرورش 1,000,000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 173,437,002 بنیاد شهید و امور ایثارگران 23,546,680 وزارت نیرو 11,500,000 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 96,002,581 جمع کل 309,652,812 مشخص نیست چرا منابع پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها در جدول شماره 7 لایحه بودجه از منابع پیش بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره 14 این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود 1700 میلیارد تومان بیشتر است. علاوه بر این، ارتباط تامین کسری بودجه این نهادهای دولتی با مصارف قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب دی ماه 88) و تبصره مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 39) نامشخص است. در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال آینده با عنوان برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه نیز میزان اعتبارات یارانه ها 2 هزار و 731 میلیارد تومان (2 هزار و 231 اعتبارات هزینه ای و 500 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) درنظر گرفته شده که جزئیات آن به شرح زیر است: بنابراین مجموع منابع پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها در جداول شماره 7 و 9 لایحه بودجه از منابع پیش بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره 14 این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود 4400 میلیارد تومان بیشتر است که اقدامی عجیب و سوال برانگیز است. منبع فارس