پایگاه خبری بيان ما 26 مهر 1399 ساعت 6:58 http://www.bayanema.ir/news/55331/جدول-پخش-مدرسه-تلویزیونی-شنبه-۲۶-مهر-تمام-مقاطع-تحصیلی -------------------------------------------------- عنوان : جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۶ مهر در تمام مقاطع تحصیلی -------------------------------------------------- متن : بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۶ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد. آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای شنبه ۲۶ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن ها می توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته های خود بهره بگیرند. متوسطه اول ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی- سناریوی درس متوسطه دوم ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها انتهای پیام/