پایگاه خبری بيان ما 22 شهريور 1399 ساعت 11:30 http://www.bayanema.ir/news/53469/پناهیان-راه-سومی-میانه-تخریب-تطهیر -------------------------------------------------- عنوان : «پناهیان» و راه سومی در میانه تخریب و تطهیر -------------------------------------------------- متن : برای ما جوانان نسل سوم انقلاب، نام "علیرضا پناهیان" معنایی متفاوت از همه دیگر وعاظ و روحانیون مشهور دارد. حجت الاسلام پناهیان شاید اولین روحانی از نسل دوم انقلاب بود که او را شناختیم. با سخنانش خو گرفتیم. با معارف دینی و درس اخلاقش زندگی کردیم و با آموزه های عرفانی اش در عالم معنا سیر و سیاحت نمودیم و از همه مهمتر، با او بود که "اربعین" را شناختیم. به گزارش بیان ما به نقل از الف - اکنون اما این شخصیت فرهیخته انقلابی، مورد هجمه طیف وسیعی از دشمنان انقلاب در داخل و خارج قرار گرفته است. برخی از هواداران ایشان مدعی اند که برخی از اصلاح طلبان و "امنیتی های منحرف!؟" نیز بر این آتش میدمند. در نتیجه از نگاه ایشان، صحنه آنقدر روشن است که چون و چرایی در خصوص تکلیف ما باقی نمی ماند. یک طرف یک شخصیت برجسته و اثرگذار انقلابی و طرف دیگر دشمنی غدّار. برای دشمن چه غنیمتی بالاتر از زدن نیروهای مؤثر انقلاب و بی اعتبار کردن آنها و در نتیجه عقاید و سخنانشان نزد عموم مردم!؟ اما آیا آنقدر که این دوستان میگویند تکلیف بر جوانان انقلابی مشخص است!؟ آیا آنگونه که تبلیغ میکنند بستن راه بر هر پرسشی در این خصوص، نشانه اوج بصیرت و آگاهی یک انقلابی است و باقی ماندن هرگونه ابهام و سؤالی نشانه ضعف ایمان و لغزش در برابر حیلت دشمن!؟ پرواضح است که همسویی با دشمن در این فقره چه خبط بزرگیست و بردن آبروی مؤمن آنهم با مشتی ادعای اثبات نشده چه گناه نابخشودنی. اما آیا تمام مسئله واقعاً همین است؟ آیا ساده ترین راه حل همیشه بهترین راه حل است!؟ آیا متهم کردن هر پرسشگر و مطالبه گری به فساد و جهل و عدالتخواری و سست عنصری نشانه استحکام ایمان است!؟ آیا آبروی جوانان انقلابی عدالتخواه متفاوت از آبروی مومن است!؟ آیا این دسته از برادران انقلابی جز اینکه برای این عمق دشمن شناسی خود کف بزنند رسالت دیگری ندارند!؟ آیا محاسبه نفس را از ضروریات ایمان برنمی شمارند؟ آیا شناخت دشمن درون را کمتر از دشمن بیرون میدانند!؟ آیا مبارزه با مفسدان و رانتخوا