پایگاه خبری بيان ما 23 بهمن 1397 ساعت 2:24 http://www.bayanema.ir/news/20466/زکریا-آخرین-سند-مظلومیت-شیعه-مدینةالرسول -------------------------------------------------- عنوان : زکریا آخرین سند مظلومیت شیعه در مدینةالرسول -------------------------------------------------- متن : تیغ جنایت داعش گونه بر گلوی کودک شیعه در مدینه منوره طرح: سجاد جعفری