پایگاه خبری بيان ما 1 آبان 1399 ساعت 6:14 http://www.bayanema.ir/news/55648/برنامه-های-درسی-مدرسه-تلویزیونی-روز-پنجشنبه-اول-آبان -------------------------------------------------- عنوان : برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی روز پنجشنبه اول آبان -------------------------------------------------- متن : جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: ساعت۷:۴۵تا۸آموزش درس تربیت بدنی *فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسورها و عیب یابی رشته مکانیک خودرو پایه۱۳ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه۱۲شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای ساعت۹تا۹:۳۰نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان رشته چهره سازی پایه۱۲شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵تربیت کودک پایه۱۰شاخه فنی و حرفه ای ساعت۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰طراحی و دوخت پایه۱۰شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش *پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم ساعت۱۱:۳۰تا۱۲بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۳۰تا۱۳علوم تجربی پایه پنجم ساعت۱۳تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم ساعت۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی *متوسطه اول: ساعت۱۴:۳۰تا۱۵تفکر و سبک زندگی بزرگ مردان کوچک پایه هفتم ساعت۱۵تا۱۵:۳۰تفکر و سبک زندگی پروژه ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی) پایه نهم *دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای طراحی آموزش مجازی *متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه۱۰مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه۱۲علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست۱پایه۱۰علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی هندسه (فصل۳ )پایه۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک درس خطوط میدان های مغناطیسی پایه۱۱رشته علوم تجربی شبکهچهار: ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک. ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف سیما: ساعت۱۱هدیه های آسمانی پایه ششم ساعت۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف. ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف. ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.