پایگاه خبری بيان ما 5 مرداد 1398 ساعت 6:54 http://www.bayanema.ir/news/28972/آیا-گذشته-سیاره-مریخ-محل-زندگی-انسان-بوده-کشف-شواهدی-راز-برملا-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : آیا در گذشته سیاره مریخ محل زندگی انسان بوده است؟/ کشف شواهدی که راز مریخ را برملا می‌کند  -------------------------------------------------- متن : آیا در گذشته سیاره مریخ محل زندگی انسان بوده است؟/ کشف شواهدی که راز مریخ را برملا می کند سیاره مریخ از دیرباز تاکنون محل بررسی ویژه دانشمندان بوده است. به گزارشگروه فیلم و صوتباشگاه خبرنگاران جوان، اکتشافات جدید از سیارهمریخنشان از آن دارد که در گذشته این سیاره سرخ دارای آب بوده و این مساله می تواند باعث وجود حیات هم باشد. نظریه های مختلفی درباره مریخ وجود دارد، بسیاری معتقدند آنجا محل زندگی بیگانگان است و برخی هم بر این باورند که پیش از تشکیل زمین، انسانها در گذشته در آن زندگی می کردند و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شاید روزگاری در سیاره سرخ سازه ها و طبیعت هایی وجود داشته و شکل مریخ به گونه ای دیگر بوده که طی وقوعجنگهای هسته ایبه شکل امروزی افتاده است و تمام حیات آن به طور کلی نابود شده است. به هرحال تمامی این فرضیه ها و حتی نظریه ها تحت بررسی دانشمندان هستند و آنها در تلاشند تا به حقایق بیشتری درمورد مریخ دست پیدا کنند.