پایگاه خبری بيان ما 21 دی 1399 ساعت 12:21 http://www.bayanema.ir/news/62334/چرا-اروپایی-ها-فایزر-می-ترسند -------------------------------------------------- عنوان : چرا اروپایی‌ها از فایزر می‌ترسند؟ -------------------------------------------------- متن : نظرسنجی ها نشان می دهد نیمی از پرستاران آلمانی به واکسن آمریکایی فایزر اعتماد ندارند در ماورای هیاهوی تبلیغاتی اکثر رسانه های غربی مبنی بر کارآمد و موثر بودن واکسن مشترک فایزر- بیون تک، اخبار دیگری در معدود رسانه های غربی منتشر می شود. همچنین برخی موسسات معتبر در کشور های اروپایی، طی روز های اخیر نظرسنجی هایی منتشر کرده اند که حکایت از بی اعتمادی شهروندان و حتی کادر درمان کشور های مختلف غربی نسبت به واکسن مشترک ساخت آمریکا و آلمان است. نشریه ایریش تایمز اخیرا نتایج یک نظرسنجی گسترده از پزشکان و متحخصصان آلمانی را درخصوص استفاده یا عدم استفاده آن ها از واکسن فایزر منتشر کرده است. در نظرسنجی منتشرشده توسط این نشریه، مشخص شده که نیمی از پرستاران آلمانی و یک چهارم (۲۵ درصد) پزشکان آلمانی واکسن تولیدشده توسط شرکت فایزر- بیون تک را قابل اعتماد ندانسته و خود مایل به تزریق آن نیستند! نکته جالب توجه این که شرکت بیون تک، شرکتی آلمانی بوده و تصور می شد حداقل در این کشور، واکسیناسیون عمومی با استقبال کادر درمان مواجه شود. در شرایطی که پزشکان و پرستاران آلمانی با تزریق واکسن کووید-۱۹ مخالف هستند، افکار عمومی این کشور نیز نسبت به استفاده از این واکسن دچار تردید جدی شده اند. در دیگر کشور های اروپایی نیز تعداد قابل توجهی از پرستاران و پزشکان، تمایلی نسبت به استفاده از این واکسن ندارند. ایریش تایمز در این خصوص تصریح می کند: بی اعتمادی عمومی کادر درمان در قبال واکسن فایزر- بیون تک نسبت به ماه گذشته نیز افزایش یافته است. رؤسای یکی از ایالات آلمان (که نخواسته است نامش فاش شود) در گفتگو با ایریش تایمز تاکید کرده است که تنها یک سوم کادر درمان این ایالت، قصد دارند واکسن مشترک فایزر - بیون ترک را تزریق کنند. در اتریش و در منطقه ورارل برگ نیز نیمی از کارکنان کادر درمان تاکید کرده اند که مایل به تزریق واکسن کرونا (واکسن فایزر-بیون تک) نیستند. در فدراسیون متخصصان ایتالیایی نیز حداقل یکصد نفر (از متخصصین این کشور) مخالفت خود را با استفاده از واکسن فایزر - ب