پایگاه خبری بيان ما 30 آبان 1399 ساعت 13:50 http://www.bayanema.ir/news/57619/آیا-قاضی-صلواتی-برکنار-شده -------------------------------------------------- عنوان : آیا قاضی صلواتی برکنار شده است؟ -------------------------------------------------- متن : مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به ادعای برکناری قاضی صلواتی در توییتر نوشت: ادعاهای مطروحه از سوی کانال های خبری خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب صحت نداشته و وی کماکان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه چهارم دادگاه های ویژه مشغول خدمت است.