پایگاه خبری بيان ما 22 بهمن 1397 ساعت 19:59 http://www.bayanema.ir/news/20449/پاسخ-جالب-یک-شهروند-راهپیمایی-مشکلات-اقتصادی-امروز-حاصل-چیست -------------------------------------------------- عنوان : پاسخ جالب یک شهروند در راهپیمایی؛ مشکلات اقتصادی امروز حاصل چیست؟ -------------------------------------------------- متن : پاسخ جالب یک شهروند در راهپیمایی؛ مشکلات اقتصادی امروز حاصل چیست؟