پایگاه خبری بيان ما 20 شهريور 1400 ساعت 12:23 http://www.bayanema.ir/video/83224/اثار-غیبت -------------------------------------------------- عنوان : اثار غیبت -------------------------------------------------- غیبت یکی از گناهان بزرگ ومورد نکوهش خداوند است. متن : https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/20/14701242_483.mp4