پایگاه خبری بيان ما 15 دی 1397 ساعت 19:55 http://www.bayanema.ir/news/18433/شرایط-درمان-بیماری-سیاه-دانه -------------------------------------------------- عنوان : شرایط درمان بیماری ها با سیاه دانه -------------------------------------------------- متن : 🌸شرایط درمان بیماری ها با سیاه دانه . 🔹 1. تعداد سیاه دانه فرد باشد. . 👈🏻 باید تعداد سیاه دانه ای که می خواهد شخصی مصرف کند، فرد باشد. مثلا هفت، نه، بیست و یک و ... . در بعضی روایات وزن نیز مشخص کرده اند؛ مثلا یک دانق یا ده درهم که سی و دو گرم و نیم می شود. 🔹 2. ایمان و اعتقاد . 👈🏻 شخصی که از سیاه دانه استفاده می کند باید به درمان آن اعتقاد داشته باشد. . 🔹 3. با روش مذکور در روایات مصرف شود. . 🔹 4. رسیدن سیاه دانه به محل بیماری . 👈🏻 باید تدبیری اندیشیده شود تا سیاه دانه به محل بیماری برسد؛ چود فرمود سیاه دانه به هر کجا برسد شفا است. 🌸 مرکز #طب_اسلامی آیت الله #تبریزیان🌸