پایگاه خبری بيان ما 10 دی 1397 ساعت 7:16 http://www.bayanema.ir/news/18046/آخوندی-مقصر-گرانی-دولت-نه-ارز-فروش-صادرکننده-گوجه -------------------------------------------------- عنوان : آخوندی: مقصر گرانی دولت است نه ارز فروش و صادرکننده گوجه -------------------------------------------------- متن : وزیر سابق راه و شهرسازی با انتشار مطلبی در اینستاگرام سیاست های دولت در کنترل قیمت ها را عامل گرانی ها عنوان و اعلام کرده ، اساس سازمان تعزیرات در زمان شاه مخلوع در نیمه دهه ۵۰ شکل گرفته است. به گزارش مشرق،عباس آخوندیوزیر سابق راه و شهرسازی در صفحه اینستاگرام خود با بازنشر اظهارات یکی از کارشناسان حامیدولتعملکردسازمان تعزیرات حکومتیرا با دورهطاغوتمقایسه کرد و در نهایت به این نتیجه گیری رسیده که مقصرگرانی هادولت است. در بخشی از این یادداشت آمده است: اقتصاد ما امروز سر یک دوراهی قرار دارد: اگر بخواهیم روش مرسوم دولت های پوپولیست را در پیش بگیریم -که به دلیل جو اجتماعی موجود، برای خوشایند مردم توجیه می شود- سرنوشتی بهتر از سایر دولت های مشابه نخواهیم داشت. راه دوم اما این است که مانند انگلستان بعد از جنگ اول، با بازگشت به عقلانیت و کنار گذاشتن احساسات، به سرعت خود را به مسیر رشد و بازسازی بازگردانیم یکی از دلایل خالی بودن قفسه های فروشگاه ها و بروزابرتورمدر ونزوئلا این است که مقامات دولتی راهوارداتبه این کشور را سد کرده ومعاملات ارزیرا هم ممنوع کرده اند.