پایگاه خبری بيان ما 18 آذر 1398 ساعت 13:35 http://www.bayanema.ir/news/37856/پلمب-بازداشت-مدیران-باشگاه-ورزشی-مختلط-خیابان-فرشته -------------------------------------------------- عنوان : پلمب و بازداشت مدیران باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته -------------------------------------------------- متن : باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران با دستور مرجع دستگاه قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند. دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران(ارشاد) و درخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند.