پایگاه خبری بيان ما 5 اسفند 1399 ساعت 19:03 http://www.bayanema.ir/news/66610/پایان-هیجان-خرید-احتکار-روغن-افزایش-قیمت-سال-آینده-منتفی -------------------------------------------------- عنوان : پایان هیجان خرید و احتکار روغن؛ افزایش قیمت در سال آینده منتفی است -------------------------------------------------- درحالیکه در ماه‌های اخیر هیجان زیادی برای خرید و ذخیره سازی روغن به گمان برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات این محصول، ایجاد شده بود دبیر ستاد تنظیم بازار آب پاکی را روی دست محتکران ریخت. متن : بهگزارش بیان ما،با توجه به زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی از جمله روغن، در بازار تب زیادی برای ذخیره سازی روغن در تمام سطوح ایجاد شده بود به طوری که حتی برخی از فروشگاه ها نیز حاضر به فروش روغن به مردم نبودند و یا به صورت محدود به فروش می رساندند. یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که در بازار روغن نباتی افتاد، فروش اجباری محصولات دیگر در کنار این محصول بود کهبرای اولین بار آن رسانه ای شد که حکایت از عطش بازار وتوزیع روغن به صورت قطره چکانی داشت. کمبود ورادات مواد اولیه تولید روغن نباتی نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که صنعتروغن نباتی با آن مواجه بود که این امر نیز در مشکلات توزیع بازار روغن نباتی تاثیر گذار بود. درحالیکه در ماه های اخیر هیجان زیادی برای خرید و ذخیره سازی روغن به گمان برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات این محصول، ایجاد شده بود دبیر ستاد تنظیم بازار آب پاکی را روی دست محتکران ریخت و گفت: قیمت روغن سال آینده به هیچ وجه افزایش نمی یابد. دبیر تنظیم بازار: اخبار تغییر نرخ ارز موجب هجوم مردم به فروشگاه ها شد بنابر این گزارشعباس قبادی در پایان جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار کشور در این ارتباطگفت:میانگین مصرف ماهانه روغن در کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است که در ماه گذشته بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن تولید روغن داشتیم، اما به جهت فضای روانی که در کشور ایجاد شد و برخی به آن اخباردر خصوصاحتمال تغییر نرخ ارز و دامن زدند که موجب هجوم مردم به فروشگاه ها و افزایش تقاضا و شکلگیریاحتکار خانگی شد و وقفه هایی در تولید و توزیع به وجود آمد. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: مصرف اکثر خانوارهاروغنمایع است و روغن جامد بیشتر مصرف صنعتی و صنفی دارد، اما افزایش تقاضای روغن مایع موجب شد بخشی از ظرفیت تولید روغن جامد نیز به این بخش تخصیص یابد که موجب کسری در تولید روغن جامد هم شد. عرضه روغن با کارت ملی کذب است وی گفت: با تخصیص سهمیه به صنایعی که از روغن جامد استفاده می کنند و عرضه به میزان کافی آن، به زودی بازار روغن هم به تعادل می رسد. دبیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: قیمت روغن در سال آینده به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و عرضه این محصول به میزان موردنیازهمچنان تداوم خواهد داشت. وی همچنیندر خصوصکمبود روغن وخبرعرضه آن با کارت ملی، اظهار داشت: توزیع روغن با کارت ملی یک شیطنت بوده و چنین چیزی را تکذیب می کنم. منبع: فارس