پایگاه خبری بيان ما 11 مرداد 1396 ساعت 9:41 http://www.bayanema.ir/gallery/40/1/بازدید-شهردار-تهران-خط-۶-مترو -------------------------------------------------- عنوان : بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو -------------------------------------------------- متن :