۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۵
کد مطلب : ۱۶۶۸۷

افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتش

افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتش


مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتشمراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دریایی ارتش
عکس:رئوف شهبازی
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار