زکریا آخرین سند مظلومیت شیعه در مدینةالرسول

23 بهمن 1397 ساعت 2:24 تیغ جنایت‌ «داعش‌گونه» بر گلوی کودک شیعه در مدینه ‌منوره

طرح: سجاد جعفری


کد مطلب: 20466

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/20466/زکریا-آخرین-سند-مظلومیت-شیعه-مدینةالرسول

بيان ما
  http://www.bayanema.ir