عرفانیان امیدوار: سیستم ارتباطی مغز با کامپیوترتوسط محققان ایرانی ساخته شد

24 بهمن 1397 ساعت 7:07رئیس پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران با اشاره به ساخت یک پروژه استراتژیک به عنوان سامانه های واسط مغز-کامپیوتر توسط محققان این پژوهشگاه، گفت:این پروژه استراتژیک به دنبال گسترش سیستم های ارتباطی مغز با کامپیوتر بر مبنای سیگنال های مغزی است.
 
عباس عرفانیان امیدوار استاد مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران گفت: پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی به ساخت سامانه های واسط مغز-کامپیوتر پرداخته است؛ به طور کلی باید در این رابطه بگویم یکی دیگر از اهداف مهندسی عصبی گسترش سیستم های ارتباطی مغز با کامپیوتر بر مبنای سیگنال های مغزی است.
وی افزود:در حال حاضر  سیستم های ارتباطی مغز با کامپیوتر بر مبنای سیگنال های مغزی  یک مورد تحقیقاتی زنده در مراکز تحقیقاتی دنیا بوده  و موضوع بسیاری از پروژه های تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه های دنیا  به خود اختصاص داده است. 
به گفته رئیس پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران،برای سیستم های واسط مغز- کامپیوتر کاربردهای زیادی مطرح شده است بسیاری از افراد در نتیجه سانحه و یا به دلیل بیماری توانائی های حسی حرکتی خود را از دست داده اند و قادر به انجام کارهای روزمره نیستند. پیشرفت تکنولوژی در دو دهه اخیر امکانات قابل توجهی برای این گروه از افراد مهیا کرده که می توان به  ایجاد کانال های ارتباطی بین مغز انسان و ماشین اشاره کرد سامانه های واسط مغز-کامپیوتر این امکان را می دهد تا به کمک سیگنال های مغزی، بدون نیاز به حرکت دست، بتوان یک افزار مانند صندلی چرخدار یا یک پروتز مصنوعی را کنترل کرد و یا حتی تایپ کرد. 
وی خاطر نشان کرد:سامانه های واسط مغز- کامپیوتر در آینده نزدیک فناوری های ارتباطی انسان با ماشین را تغییر خواهد دادبه طوری که  در این فناوری دیگر برای کنترل تلویزیون،  انتخاب کانال ها، بلند و کم کردن صدا، و روشن و خاموش کردن نیازی به ریموت های دتس نیست. بلکه شخص فقط با نگاه کردن به صفحه تلویزیون امکان کنترل آن را را دارد.  برای روشن و خاموش کردن چراغ روشنائی نیازی  به زدن کلید نیست بلکه با سیگنال های مغزی و بدون حرکت فیزیکی قادر به روشن و خاموش کردن آن خواهد بود.


کد مطلب: 20527

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/20527/عرفانیان-امیدوار-سیستم-ارتباطی-مغز-کامپیوترتوسط-محققان-ایرانی-ساخته

بيان ما
  http://www.bayanema.ir