اینفوگرافی / مصرف سوخت در ایران چقدر است؟

1 خرداد 1398 ساعت 11:50اینفوگرافی / مصرف سوخت در ایران چقدر است؟
تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ کمی کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
گرافیک: پدرام آقایی
منبع داده‌ها: مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران


کد مطلب: 25690

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/25690/اینفوگرافی-مصرف-سوخت-ایران-چقدر

بيان ما
  http://www.bayanema.ir