۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۲۹۹۶۶

از تعامل در فضای اجتماعی تا تغییر شخصیت

بسیاری از سیاست‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد غیر‌فنی را درک نمی‌کنند؛
از تعامل در فضای اجتماعی تا تغییر شخصیت
نقطه تمرکز اغلب شبکه‌های_اجتماعی، بر دو عنصر اشتراک‌گذاری و تعامل قرار دارد. شبکه‌های اجتماعی سایبر یکی از بسترهای زندگی در عصر جدید هستند؛ متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد غیر‌فنی و اجتماعی این پدیده را به نحو صحیح و دقیق درک نمی‌کنند.
گروه اجتماعی: نقطه تمرکز اغلب شبکه‌های_اجتماعی، بر دو عنصر اشتراک‌گذاری و تعامل قرار دارد. شبکه‌های اجتماعی سایبر یکی از بسترهای زندگی در عصر جدید هستند؛ متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد غیر‌فنی و اجتماعی این پدیده را به نحو صحیح و دقیق درک نمی‌کنند.
از تعامل در فضای اجتماعی تا تغییر شخصیت
یکی از پدیده‌هایی که بر اثر اشتراک‌گذاری و تعامل مستمر در فضای_مجازی برای کاربران رخ می‌دهد و دارای اثرات گسترده اجتماعی می‌باشد، پدیدۀ هم‌رنگی است. هم‌رنگی با جمع به‌معنای تغییر در تفکر، شناخت و رفتارها بر اثر فشار حقیقی یا مجازی دیگران است. در این فرآیند فرد برای کسب تأیید اجتماعی از جمع که نشانه‌ای بر تأیید صحت اعمال و رفتار اوست و در نهایت منجر به کسب روابط اجتماعی قوی‌تر می‌شود، خود را مطابق انتظار جمع هم‌رنگ می‌نماید.
آنچه سبب این رفتار می‌شود همانا نفوذ اجتماعی اطلاعاتی بر فرد است که او را به هم‌رنگی وادار می‌کند. علت هم‌رنگی فرد این است که به باور فرد، تفسیر دیگران (جمع یا اکثریت) از یک موقعیت مبهم، از تفسیر خودِ فرد صحیح‌تر است. بنابراین این امکان تقویت می‌شود که فرد در مقابل کنش‌جمعی در فضای مجازی در یک موضوع خاص سه رفتار متابعت، همانند‌سازی و درونی‌کردن را از خود بروز دهد. در اولی میل به تشویق یا ترس از تنبیه (در فضای مجازی) عامل تبعیت است؛ در دومی این امکان وجود دارد که فرد به عقایدی باور پیدا کند که مطابق افکار قبلی او نیست، اما در مداری از جاذبه و کشش به‌وسیلۀ شوالیه‌های فضای مجازی گرفتار آمده؛ و در سومی رسوخ اعتقادات تازه برآمده از دیگران در مبانی شناختی فرد صورت می‌گیرد. می‌توان از این لحظه به بعد فرد را نه مخاطب پیام رسانه‌ای خاص که عضوی از آن رسانه دانست که در راستای اهداف آن تلاش نیز می‌کند.
منبع: اندیشکده برهان
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين