چگونه با علی مطهری برخورد کنیم؟

14 آبان 1398 ساعت 1:16

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره توهین زشت علی مطهری واکنش نشان داد.


مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره توهین زشت علی مطهری به یک منتقد نوشت:


کد مطلب: 35275

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/35275/چگونه-علی-مطهری-برخورد-کنیم

بيان ما
  http://www.bayanema.ir