فردا آخرین مهلت ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

25 آبان 1398 ساعت 6:36داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا فردا مهلت دارند که برای ثبت‌نام در کدرشته‌محل‌های اعلام شده اقدام کنند.
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا فردا مهلت دارند که با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org برای ثبت‌نام در کدرشته‌محل‌های اعلام شده اقدام کنند.
مرحله تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش برای برخی از کدرشته محل‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اعلام شده و داوطلبان تا فردا یکشنبه 16 آبان‌ماه مهلت دارند که برای ثبت‌نام اقدام کنند.
داوطلبان دانشگاه آزاد نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به نشانی http://azmoon.org برای مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.


کد مطلب: 36102

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/36102/فردا-آخرین-مهلت-ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-ارشد

بيان ما
  http://www.bayanema.ir