پلمب و بازداشت مدیران باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته

18 آذر 1398 ساعت 13:35


 

باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران با دستور مرجع دستگاه قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند.
پلمب و بازداشت مدیران باشگاه ورزشی مختلط در خیابان فرشته
دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران(ارشاد) و درخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمب و متصدیان آن بازداشت شدند.

 


کد مطلب: 37856

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/37856/پلمب-بازداشت-مدیران-باشگاه-ورزشی-مختلط-خیابان-فرشته

بيان ما
  http://www.bayanema.ir