۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۴۲۰۰۴

نام چه تعداد از ایرانیان فاطمه و زهرا است؟/ معانی القاب حضرت زهرا(س)

 
حضرت زهرا (س) دارای نام‌ها والقابی است که برخی از آن‌ها آسمانی و برخی از آن‌ها از سوی خداوند تعیین شده است.
نام چه تعداد از ایرانیان فاطمه و زهرا است؟/ معانی القاب حضرت زهرا(س) حضرت زهرا (س) دارای نام‌ها والقابی است که برخی از آن‌ها آسمانی و برخی از آن‌ها از سوی خداوند تعیین شده است، که زیباترین و جذاب‌ترین این نام‌ها فاطمه (س) است.
نام فاطمه (س) از ریشه "فطم" به معنای کنده شدن و جدا شدن می آید. بانوی دو عالم فاطمه (س) دارای ۱۰۴ لقب و اسم زیبا است که هر کدام از این نام‌های مبارک معنای خاص خودش را دارد.
سیّدة (بانو)، انسیّةحوراء (انسان بهشتی)، نوریّة (موجودی از حقیقت نوری)،حانیّة (دلسوز فرزندان)، عُذراء (دوشیزه)، کریمة (بزرگوار)، رحیمة (با محبت ومهربان)، شهیدة (شهید شده)، عفیفة (پاکدامن)، قانعة (کم توقع)، رشیدة (کامل)، شریفة (شرافتمند)، حبیبة (دوست وبا محبت)، محترّمة (گرامی و مورد احترام)، صابرة (پایدار)، سلیمة (سالم، اهل سازش، بی عیب ونقص)، مکرمة (بزگوار وگرامی)، صفیّة (برگزیده)، عالمة (دانشمند)، علیمة (دانا)، معصومة (نگهداشته شده، بی گناه)، مغصوبة (ربوده شده، کسی که حقش غصب شده)، مظلومة (ستمدیده)، میمونة (خوش یمن وبابرکت)، منصورة (یاری شده، خداوند او را یاری کرده است)، محتشمة (با حشمت و احترام)، جمیلة (زیبا)، جلیلة (بزرگ)، معظّمة (احترام گذاشته شده، گرامی)، حلیفة العبادة و التقوی (قسم خورده‌ی پرستش و پرهیزکاری)، حبیبة الله (محبوب خدا)، بنت الصّفوة (دخترِ برگزیده)، رکن الهدی (پایه‌ی هدایت)، آیة النّبوّة (نشان نبوّت)، اُمّ الخیرة (مادر نیکوکاران)، تفّاحة الجنّة (سیب بهشتی)، مطهرة (پاکیزه شدن)، سیدةالنساء (بزرگبانویزنان)، بنت المصطفی (دختر حضرت مصطفی)، حکیمة (با حکمت و دارای فهم و ادراک حکیمانه)، فهیمة (با فهم)، عقیلة: خردمند، محزونة (غمگین)، مکروبة (دل شکسته)، عابدة (پرستنده)، زاهدة (پارسا)، قوّامة (شب زنده دار)، باکیة (گریه کننده)، عطوفة (با عاطفه و محبّت)، رئوفة (دلسوز و مهربان)، حنّانة (غمخوار و با محبّت)، شفیقة (دلسوز و مهربان) تنها برخی از این القاب پرمعنی و زیبا حضرت زهرا (س) هستند که برخی از آن‌ها اکنون از نام‌های پرمخاطب با فراوانی بالا بین ایرانی‌ها هستند.
دراین باره سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه نام مبارک فاطمه در چند سال متوالی از نام‌ها پرمخاطب با فراوانی بالا بوده است، اظهار کرد: نام‌های فاطمه با فراوانی ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۹۹۹ و زهرا با فراوانی ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۷۸ نفر از پرمخاطب‌ترین نام‌ها در بین ایرانیان است.
او با اشاره به القاب متفاوت و نام‌های مشتق این نام گفت: از بین القاب حضرت زهرا (س) مرضیه (۵۱۲ هزار و ۶۶۷) طاهره (۴۳۵ هزارو ۲۶۴) حمیده (۲۱۰ هزار و ۷۳۳)، رضیه (۵۳۸ هزار و ۲۴۷)، کریمه (۵ هزار و ۳۸۷)، رشیده (۴ هزار و ۶۱۷) و تقیه (هزار و ۴۲۶) از نام‌های انتخاب شده ایرانیان است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درخصوص نام‌های مشتق فاطمه و زهرا تصریح کرد: نازنین زهرا (۱۶۱ هزار و ۱۱۶)، فاطمه زهرا (۱۲۸ هزار و ۴۹۴) فاطمه صغری (۳۳ هزار و ۳۳۰) نازنین فاطمه (۲۸ هزار و ۳۹۳)، فاطمه بیگم (۱۱ هزار و ۸۰۱)، یاسمین زهرا (۵ هزار و ۳۵۰)، فاطمه ثنا (سه هزارو ۸۵۲)، هدیه زهرا (سه هزار و ۴۳۲)، فاطمه حسنا (سه هزار و ۲۰۹)، فاطمه گل (دو هزار و ۸۹۶)، فاطمه جان (دو هزارو ۴۳۱)، فاطمه معصومه (دو هزارو ۴۱۲)، فاطمه حلما (هزار و ۸۶۱)، فاطمه سما (هزار و ۶۳۸)، فاطمه نورا (هزار و ۵۶۷)، فاطمه یاس (هزار و ۴۳۰)، فاطمه کبری (هزار و ۳۹۰)، ریحانه زهرا (۸۶۶)، نورالزهرا (۶۲۲)، سلاله زهرا (۴۵۴)، نگین زهرا (۳۸۰) و عارفه زهرا (۳۳۲) به ترتیب از نام‌های مشتق پرمخاطب فاطمه و زهرا هستند.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين