معصی علینژاد از سبک «بارباپاپا» به «طالبان» رسید/ بریدن انگشت رای‌دهندگان جواب نداد، پروژه استخدام جاسوس در صف انتخابات آغاز شد

24 بهمن 1398 ساعت 11:23


 
متخصص راه اندازی کمپین های ترویج خشونت و ضدایرانی، این بار برای تحقق خواست مقامات آمریکایی، از روش طالبان تقلید کرد.
مسیح علینژاد، مدیر کمپین‌های ضدایرانی که تاکنون با شکست مواجه شده اند، در پروژه جدید خود به سراغ انتخابات رفته و برخلاف تمامی شعارهای حقوق بشری و دفاع از آزادی بیان، ایرانیانی را که قصد شرکت در انتخابات دارند را تهدید نموده است.
این اقدام علینژاد با واکنش و انتقاد تند کاربران فضای مجازی و حتی همکاران او مواجه شده است.
به اعتقاد فعالان توئیتر، حتی همکاران علینژاد و کسانی که علیه انتخابات در ایران فعالیت می کنند، این کمپین مروج خشونت و در تضاد با حق انتخابات مردم است؛ به اعتقاد این کاربران، هدف این کمپین، قرار دادن "مردم در برابر مردم" است و شباهت زیادی با اقدامات طالبان در افغانستان دارد.
 
را اندازی کمپین ترویج خشونت علیه ایرانی ها  توسط مزدور سازمان سیا / معصی شرکت کنندگان در انتخابات را  را تهدید کرد!
 
را اندازی کمپین ترویج خشونت علیه ایرانی ها  توسط مزدور سازمان سیا / معصی شرکت کنندگان در انتخابات را  را تهدید کرد!
 
راه اندازی کمپین ترویج خشونت علیه ایرانی ها  توسط مزدور سازمان سیا / معصی شرکت کنندگان در انتخابات را  را تهدید کرد!
راه اندازی کمپین ترویج خشونت علیه ایرانی ها  توسط مزدور سازمان سیا / معصی شرکت کنندگان در انتخابات را  را تهدید کرد!
منبع: جام نیوز


کد مطلب: 43021

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/43021/معصی-علینژاد-سبک-بارباپاپا-طالبان-رسید-بریدن-انگشت-رای-دهندگان-جواب-نداد-پروژه-استخدام-جاسوس-صف-انتخابات-آغاز

بيان ما
  http://www.bayanema.ir