برکناری وزیر صمت از نگاهی دیگر

23 ارديبهشت 1399 ساعت 11:06


 
سعید ساداتی در واکنش به عزل وزیر صمت توسط روحانی نوشت:
 
 
 
 
 


کد مطلب: 47732

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/47732/برکناری-وزیر-صمت-نگاهی-دیگر

بيان ما
  http://www.bayanema.ir