اصلاح طلبانی که دیگر معمم نیستند

7 مهر 1399 ساعت 12:33


 
تصویری از اصلاح طلبانی را مشاهده می کنید که دیگر معمم نیستند.
 
 
 
 
 


کد مطلب: 54339

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/54339/اصلاح-طلبانی-دیگر-معمم-نیستند

بيان ما
  http://www.bayanema.ir