۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۵۲
کد مطلب : ۵۴۴۰۹

جدول دروس شبکه آموزش تلویزیونی روز سه شنبه ۸ مهرماه اعلام شد

 
خانه مدرسه دوم
جدول دروس شبکه آموزش تلویزیونی روز سه شنبه ۸ مهرماه اعلام شد
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
** شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی رایانه ای پایه ۱۰ مشترک فنی و حرفه ای و معماری
ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و مدل یازی/لباس زنانه پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی چهره رشته چهره سازی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵مبانی هنرهای تجسمی رشته گرافیک پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰اندازه گیری رشته صنعت پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای
** پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
** متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی اندازه گیری در علوم ابزارهای آن پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ علوم تجربی تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم و تجربی مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم
** دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرمافزار Nitro PDF
** متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲ پایه۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ۱ یکاها پایه۱۰رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۲ برآیند میدان الکتریکی پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
** شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
** شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۵درس احکام ۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرآنی۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸ درس دوم متوسطه دوره اول.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين