۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۰۶
کد مطلب : ۵۵۴۸۶

برنامه‌های درسی سه شنبه۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی

برنامه‌های درسی سه شنبه۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه۲۹ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
به گزارش وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨: ٣٠آموزش نرم افزار اتوکدجلسه ۶ تمامی پایه‌ها مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای
ساعت٨: ٣٠ تا٩طراحی یک جلسه ۴ پایه ۱۰ رشته گرافیک و نقاشی شاخه کار دانش و فنی حرفه ای
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه‌ها وپنجره ها رشته تصویر سازی پایه ۱۲ کار دانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ متره و براورد رشته نقشه کشی معماری پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و معماری
پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی مواد و الفبای زندگی پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی الگوهای تلفیقی آموزش
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی
ساعت ١٧: ٣٠ تا١٨شیمی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ فیزیک ۲ خطوط میدان پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک ۳ درس شتاب متوسط و لحظه‌ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پ ایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها.
ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان
ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم
ساعت ۱۵ احکام ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پ ایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ علوم و معارف قرآنی ۲پ ایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶:۳۰ پیام‌های آسمانی درس سوم جلسه دوم پایه ۸متوسطه دوره اول.
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين