۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۲
کد مطلب : ۵۸۷۱۹

برنامه درسی امروز مدرسه تلویزیونی


برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه که امروز 13 آذر از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.این روزها برای مقابله با کرونا، محدودیت‌های تردد، منع انجام برخی کارها و الزاماتی برای زدن ماسک ایجاد شده است؛ حتی مدارس و دانشگاه‌ها هم تعطیل است.
تعطیلی مدارس به منزله تعطیلی آموزش نیست و کلاس‌های درس مجازی و تلویزیونی برقرار است. آموزش‌های تلویزیونی که از آن با عنوان مدرسه تلویزیونی یاد می‌شود حتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هم برنامه دارد.
بر این اساس برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه که امروز 13 آذر از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.
شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ فیزیک پودمان دو فصل دو - مشترک تمامی رشته‌ها -پایه ۱۰ و ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ٩ رنگ شناسی / استاندارد نقاشی چهره - رشته چهره سازی - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ کاربرد مداد رنگی - پایه۱۱ - رشته چهره سازی - شاخه کار دانش
پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا 11 فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی - درس دوم (بخش سوم ) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی - ترجمه درس سوم پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی - تمرین های درس دوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا 16:30 رشد حرفه ای معلمان - درس پژوهی
متوسطه دوم:
ساعت 16:30 تا ١٧ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۱-پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن و معارف اسلامی:
ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان
ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان
ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول
ساعت ۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما