۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۶
کد مطلب : ۶۲۵۴۵

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۴ دی در تمام مقاطع تحصیلی

 
 
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۴ دی در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۴ دی در تمام مقاطع تحصیلی
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برایچهارشنبه ۲۴ دی را مشخص کرد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۸ تا ۸.۳۰
حسابداری صنعتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری- شاخه کاردانش
ساعت ۸.۳۰ تا ۹
شناخت مواد و مصالح- پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹ تا ۹.۳۰
حسابداری تکمیلی - پایه ۱۱ رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵
دوربین مداربسته - رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰
مونتاژ و دمونتاژ SMD- مشترک رشته الکترونیک- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
دوره ابتدایی
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱
بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳
بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی- درس دهم کلاس ادبیات (بخش اول) پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰
ادبیات فارسی- درس دهم قلم سحر آمیز (بخش اول) پایه هشتم
ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی- درس دهم آرشی دیگر (بخش اول) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی - فرایند هدایت تحصیلی در دوره متوسط اول
متوسطه دوم
ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷
شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰
فیزیک دو - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰
درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۸ درس
فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۸.۳۰
درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۰.۱۵
درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۰.۴۵
درس اقتصاد پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۱.۱۵
درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۱.۴۵
درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲.۱۵
درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲.۴۵
درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳.۱۵
درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قران ومعارف سیما
ساعت ۸
علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸.۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت ۱۱.۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت ۱۵.۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما