کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ریزش معدن ونارچ قم

30 بهمن 1399 ساعت 20:31کد مطلب: 66072

آدرس مطلب: http://www.bayanema.ir/news/66072/ریزش-معدن-ونارچ-قم

بيان ما
  http://www.bayanema.ir